Type Here to Get Search Results !

भजन संग्रह पुस्तक परिचयः

Bible Study-भजन संग्रहको पुस्तक

तलको स्लाइडलाइ क्लिक गरेर बाइबल अध्ययन अघि बढाउनुहोस् 

भजन संग्रह पुस्तक परिचयः

हिब्रु भाषामा यो पुस्तकको शिर्षक को अर्थ स्तुती प्रसंसा हुन्छ, र यो पुस्तकको अंग्रेजी नाम Psalm ग्रिक भाषा को psalmoi अर्थात ‘ गीतहरू ’ भन्ने शब्दहरूबाट आएको हो । 
भजनहरू गीत तथा कविता भएको कारण यसमा भएका लेखहरू, लय भाका,  रोदन, धन्यवाद, महिमा आदिका शब्दहरूले भरिएका छन् । 

भजन संग्रह  को लेखकः यो पुस्तक लेखीएको भन्दा पनि धेरै मानिसहरू द्वारा लेखीएको भजनहरू संग्रह गरीएको पुस्तक हो । 
यो पुस्तक विभिन्न चरणहरूमा संग्रह गरीएको हो । 

यो पुस्तक पाँच भागमा विभाजित छ । मोशाका पाँच पुस्तकहरू जस्तै मिल्दो जुल्दो छ ।

भजन संग्रह  को विषेशताहरूः  


व्यक्तिगत विलौनाका भजनहरूः  51,57 आदि

51.1-3 1हे परमेश्‍वर, तपाईंको अचूक करुणाअनुसार ममाथि कृपा गर्नुहोस्‌, तपाईंको अपार अनुकम्‍पामा मेरा अपराधहरू मेटिदिनुहोस्‌। 2मेरो सबै अधर्मबाट मलाई पूर्ण रूपमा धोइदिनुहोस्‌, र मेरो पापबाट मलाई शुद्ध गरिदिनुहोस्‌। 3किनकि मेरा अपराधहरू म जान्‍दछु, र मेरो पाप सदा मेरो सामुन्‍ने छ।

राज्यको लागि विलौनाका भजनहरू :  44,58,60

58.1-2 1हे शासक हो, के तिमीहरू न्‍यायपूर्वक बोल्‍दछौ? के तिमीहरू मानिसहरूका बीचमा ठीक-ठीक न्‍याय गर्दछौ?
2होइन, तिमीहरू त हृदयभित्र खराब युक्ति रच्‍तछौ,
र तिमीहरूका हातले पृथ्‍वीमा हिंसाका काम गर्दछन्‌।

धन्यवाद तथा महिमाका घोषणाका भजनहरूः 30, 32, 121 आदि

30.2-3 2हे परमप्रभु मेरा परमेश्‍वर, मैले तपाईंलाई सहायताको निम्‍ति पुकारा गरें, अनि तपाईंले मलाई निको पार्नुभयो।
3हे परमप्रभु, तपाईंले मलाई चिहानबाट निकाल्‍नुभयो, र मृत-लोकमा जानुदेखि मलाई बचाउनुभयो।

परमेश्वर तथा उहाँका कामको वर्णनका भजनहरू : 24,100,113 आदि

24.1-2 1पृथ्‍वी र त्‍यसमा भएका जो-जति छन्‌ सबै परमप्रभुका हुन्‌, संसार र त्‍यसमा वास गर्नेहरू सबै उहाँकै हुन्‌। 2किनभने उहाँले त्‍यसलाई समुद्रमाथि बसाल्‍नुभएको छ, र पानीहरूको गहिराइमा त्‍यसलाई स्‍थापित गर्नुभएको छ।

उपदेश दिने भजनहरूः 1,37,112,119आदि

119.105-107 105तपाईंका वचन मेरा गोडाका निम्‍ति बत्ती, र मेरो बाटोको निम्‍ति उज्‍यालो हो।
106मैले यो शपथ खाएर दृढ़ सङ्कल्‍प गरेको छु, कि तपाईंका धार्मिक नियमहरू म पालन गर्नेछु।
107म ज्‍यादै पीडित भएको छु, हे परमप्रभु, आफ्‍नो वचनअनुसार मेरो प्राणलाई सुरक्षित राखिदिनुहोस्‌।

यात्राका भजनहरू : 120-134आदि

121.1-4 1पर्वतहरूतिर म आफ्‍ना आँखा उचाल्‍छु। मेरो गुहार कहाँबाट आउँछ?
2स्‍वर्ग र पृथ्‍वी सृजना गर्नुहुने परमप्रभुबाट मेरो गुहार आउँछ।
3उहाँले तिम्रा खुट्टा चिप्‍लन दिनुहुनेछैन, तिम्रो रक्षा गर्नुहुने कहिल्‍यै उँघ्‍‌नुहुनेछैन।
4साँच्‍ची नै इस्राएललाई रक्षा गर्नुहुनेचाहिँ न त उँघ्‍‌नुहुन्‍छ न सुत्‍नुहुन्‍छ।

राज्यव्यवस्थाका भजनहरू ,2,18,21,45,89,144आदि


89.3-4 3तपाईंले भन्‍नुभयो, मैले मेरो चुनेकोसँग करार बाँधेको छु, मेरो दास दाऊदसित मैले यो शपथ खाएको छु:4‘म तेरा सन्‍तानलाई सदाको निम्‍ति स्‍थापना गर्नेछु, र तेरो सिंहासन सारा पुस्‍तासम्‍म स्‍थिर बनाउनेछु’।”

राज्य अभिषेकका भजनहरू: 93,96,99आदि

96.11-13 11स्‍वर्ग आनन्‍दित होस्‌, र पृथ्‍वी रमाओस्‌, समुद्र र त्‍यसमा भएका सबै थोकले हर्षनाद गरून्‌। 12खेत र त्‍यसमा भएका सबै कुरा उल्‍लसित होऊन्‌। तब जङ्गलमा भएका वृक्षहरू आनन्‍दले गाउनेछन्‌, 13तिनीहरू परमप्रभुको सम्‍मुख गाउनेछन्‌, किनकि उहाँ आउनुहुन्‍छ, उहाँ पृथ्‍वीको न्‍याय गर्न आउनुहुन्‍छ। उहाँले संसारको न्‍याय धार्मिकतामा, र मानिसहरूको न्‍याय आफ्‍नो सत्‍यतामा गर्नुहुनेछ।


भजन संग्रह  को नयाँ नियम सँगको सम्बन्ध,   


यशैयाको पुस्तक पछिको सबै भन्दा बढि नयाँ नियममा उल्लेख गरीएको पुस्तक हो । 


मत्ती 27.4646तीन बजेतिर येशू यसो भनेर ठूलो सोरले कराउनुभयो, “इलोई, इलोई, लामा सबखथनी?” अर्थात्, “हे मेरा परमेश्‍वर, हे मेरा परमेश्‍वर, तपाईंले मलाई किन त्‍याग्‍नुभएको छ?” (भ.सं.22.1)

- प्रभु येशू आफैले पनि धेरै भजन पुस्तक पुरा गर्न आउनुभएको भनेर उल्लेख गर्नुभएको छ । 


44उहाँले तिनीहरूलाई भन्‍नुभयो, “तिमीहरूसँग हुँदा मैले बोलेका वचनहरू यी नै हुन्, अर्थात्‌ मोशाको व्‍यवस्‍था, अगमवक्ता र भजनका पुस्‍तकमा मेरो विषयमा लेखिएका सबै कुरा पूरा हुनैपर्छ।”


नयाँ नियमको मण्डलीमा पनि भजनको ठुलो महत्व थियो ।


एफिसि 5.19-21 एउटाले अर्कासँग भजन, गीत र आत्‍मिक गानमा बोल्‍दै र आफ्‍नो सम्‍पूर्ण हृदयले प्रभुको निम्‍ति गाउँदै र धुन निकाल्‍दै 20सधैँ सबै कुराका निम्‍ति हाम्रा प्रभु येशूको नाउँमा परमेश्‍वर पितालाई धन्‍यवाद चढ़ाओ।
21ख्रीष्‍टको श्रद्धामा एक-अर्काको अधीनमा बस।