Top Ad 728x90

,

सन्तुष्टि र उपलब्धि- Nepali Sermon by Pastor Pabitra Mani Bhandari

 

१ तिमोथी ६:६ र ७

सन्तुष्टि सहितको भक्ति नै ठुलो लाभ हो । किनकी हामीले नता यस संसारमा केही ल्यायाैं न यहाँ बाट केही लैजान नै सक्छाैं । जुआन नेपाली संगती July 10, 2016 Pastor, Pabitra Mani Bhandari

0 comments:

Post a Comment

Top Ad 728x90