Type Here to Get Search Results !

Bhajan 549: हाम्रो पीरलाइ बुझिदिने Hamro pirlai bujhi dine- Nepali Christian Song

Bhajan 549: हाम्रो पीरलाइ बुझिदिने Hamro pirlai bujhi dine- Nepali Christian Song


 को. हाम्रो पीरलाई बुझिदिने प्रभु येशू हुनुहुन्छ (२)

  हाम्रो आँसुलाई पुछिदिने ख्रीष्ट येशू हुनुहुन्छ (२)
  हाम्रो पीरलाई बुझिदिने प्रभु येशू हुनुहुन्छ ।
१. यो धरतीको मान्छेले कहिले शान्ति दिने होइन (२)
  यो नयनको आँसुलाई पिर भनेर बुझ्ने होइन (२)
  हाम्रो पीरलाई बुझिदिने प्रभु येशू हुनुहुन्छ ।
२. यो धरतीको हाँसोले कहिले पीरलाई लाने होइन (२)
  यो जीवनको आनन्दले सधैँ साथ दिइराख्ने होइन (२)
  हाम्रो पीरलाई बुझिदिने प्रभु येशू हुनुहुन्छ ।
Tags