Man shudh parnalai - मन शुद्ध पार्नलाई | Nepali Christian Song (Bhajan N...

मन शुद्ध पार्नलाई (भजन 209)


१. मन शुद्ध पार्नलाई येशूकहाँ गयौ के, ख्रीष्टको रगतले शुद्ध भयौ के ?
  पूरा भयोसा येशूमा राख्छौ के, ख्रीष्टको रगतले शुद्ध भयौ के ?
को. तिमी शुद्ध भयौ के त्राणकर्ता येशूको रगतले ?
  तिम्रो मन साँच्चै निष्कलंक भयो के येशूको त्यो अमोल रगतले ?
२. दिनहुँ तिमी येशूसाथ-साथ हिँड़्छौ के उनको रगतले शुद्ध भयौ के ?
  येशूको आनन्द तिमीले पायौ के ख्रीष्टको रगतले शुद्ध भएर ?
३. ख्रीष्ट आउँदा तिम्रो लुगा साफ होला के 
  ख्रीष्टको रगतले साफ र उज्ज्वल ?
  तिमी स्वर्ग जानलाई तयार छौ के ख्रीष्टको रगतले शुद्ध भएर ?
४. पापको दाग लागेको वस्त्र फुकाइदेऊ ख्रीष्टको रगतले शुद्ध हुन आऊ
  पापी मन चोख्याउने धारा बग्दैछ ख्रीष्टको रगतले शुद्ध होइजाऊ ।

Read More