जय होस् येशू राजाको Jaya Hos Yeshu Rajako - Bhajan 97 - Nepali Christian Song-NIM Production

 जय होस् येशू राजाको Jaya Hos Yeshu Rajako - Bhajan 97 - Nepali Christian Song


को. जय होस्‌ येशू राजाको, मुक्तिदाताको, उद्धारकर्ताको (२)
१.  उहाँले हामीलाई प्रेम गरी क्रूसको सबै दुःख भोग्नुभो’
    हर पापको बन्धनलाई तोड़ी हामीलाई स्वतन्त्र गर्नुभो’
२.  पुरानो जीवन सब भूली नयाँ जीवन ख्रीष्टमा जिउनेछु
    पिताको हर प्रतिज्ञालाई सम्झी ख्रीष्टको पाइलो म पछ्याउनेछु ।