Top Ad 728x90

परमेश्वरलाइ मन पर्दो जीवन जिउन सकाैं || Pabitra M Bhandari || #nepalichr...

पा. पवित्र म. भण्डारी


1 तिमोथी 6:11-12

11तर परमेश्‍वरका जन तिमीले यी सबै त्‍याग, र धार्मिकता, भक्ति, विश्‍वास, प्रेम, स्‍थिरता र नम्रताको लक्ष्य राख। 12विश्‍वासको उत्तम लड़ाइँ लड़। अनन्‍त जीवन पक्रिराख। यसैमा तिमीलाई बोलावट भएको थियो, जब तिमीले धेरै साक्षीहरूका उपस्‍थितिमा तिम्रो विश्‍वासको असल साक्षी दिएका थियौ।

0 comments:

Post a Comment

Top Ad 728x90