यर्मियाको जीवन अध्ययन || Study of life of Jeremiah in Nepali

 यर्मियाको जीवन अध्ययन || Study of life of Jeremiah in Nepali

तलको स्लाइड माथि सारेर अध्ययन गर्नुहोस् । लिंक यहाँ डाउनलोड गर्नुहोस् ।