रूथको जीवन अध्ययन Life of Ruth Bible study || Nepali Christian Magazine

 यस अध्ययनलाई यस लिंक बाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ
तलको स्लाइड लाई माथि सारेर अध्ययन गर्नुहोस् ।