शमूएलको जीवन Life of Samuel || Nepali Christian Magazine

शमूएलको जीवन Life of Samuelतलकको स्लाइडलाई माथि सारेर अध्ययन गर्नुहोस् ।