पावलको जीवन अध्ययन || Bible Study on Paul's Life

पावलको जीवन अध्ययन || Bible Study on Paul's Life
तलको स्लाइड माथि सार्दै अध्ययन गर्नुहोस्। 

Read More