Top Ad 728x90

Showing posts with label mandali. Show all posts
Showing posts with label mandali. Show all posts

बाइबल अनुसार मण्डलीका अगुवाहरू को हुन? || Elder Bishop -Word Study

by

 बाइबलमा अनुसार एल्डरहरू तथा विसपहरू को हुन? || Elder Bishop -Word Studyनयाँ करारमा ग्रीक शब्द presbuteros लाई एल्डर भनि उल्था गरेको पाइन्छ, र यही हैसियत तथा जिम्मेवारीमा प्रयोग भएको अर्को ग्रीक शब्द हो episkopos जसलाई विसप भनि उल्था गरिएको छ।

presbuterosको सिधा अर्थ पाको (वृद्ध) व्यक्ति, भन्ने बुझिन्छ, त्यसैले मण्डलीमा विश्वासमा धेरै लामो अनुभव भएको तथा अरूलाई शिक्षा दिन योग्य व्यक्ति भने बुझ्न सकिन्छ।

episkoposको सिधा अर्ध निरिक्षक भन्ने बुझिन्छ अर्थात्, मण्डलीका सदस्यहरूको आत्मिक अवस्थाको वास्ता गर्ने र उनिहरूलाई सहायता गर्ने व्यक्तिको रूपमा चिनिन्छ।

बाइबलमा भएको अर्थ भन्दा फरक रूपमा वर्तमान समयमा मण्डलीहरूको व्यवस्थापन गरिएको पाइन्छ र एल्डर, विसप आदि विशेष पदहरू सृजना गरेर मण्डलीको अगुवाहरूको तह निर्माण गरिएको हुन्छ। विभिन्न तरिकाले व्यवस्थापन गरिने मण्डलीहरूमा विभिन्न नामक पदहरूलाई श्रेष्ठ ठानिन्छ। मेथोडिस्ट, क्याथोलिक आदि चर्चमा विसपलाई उच्च तहको मानिन्छ भने प्रेस्वेटेरियन तथा व्याप्तिस्ट मण्डलीहरू मा प्राय एल्डरको तह उच्च हुन्छ तर बाइबलमा यी दुवै शब्द कुनै अधिकार जमाउन नभइ एउटै (भेडाहरूको हेरचाह गर्ने) जिम्मेवारी निभाउन दिइएको छ। र यो जिम्मेवारी वास्तवमा वर्तमान समयका पास्टरहरूले पुरा गरिरहेको तथा गर्नुपर्ने काम हो। त्यसैले जिम्मेवारीको अर्थमा हेर्ने हो भने बाइबलमा भनेका एल्डर तथा विसपहरू वर्तमान समयका पास्टरहरू हुन्। तलका पदहरूलाई हामीले ग्रीक शब्दहरू प्रयोग भएको आधारमा हेर्दा यसबारे अझ प्रस्ट हुन सक्छौं।

'ख्रीष्‍टका कष्‍टको साक्षी र प्रकट हुने महिमाको सहभागी भएको नाताले र एक सङ्गी-एल्‍डरको हैसियतले तिमीहरूमध्‍येका एल्‍डरहरू (presbuteros )लाई म आग्रह गर्दछु। तिमीहरूको रेखदेखमा राखिएको परमेश्‍वरका बगालको हेरचाह गर। करले होइन तर स्‍वेच्‍छाले, धनको लोभले होइन तर उत्‍साहसाथ, तिमीहरूको जिम्‍मामा रहेकाहरूमाथि अधिकार जमाएर होइन, तर बगालको निम्‍ति उदाहरण भएर। र जब मूल गोठालो प्रकट हुनुहुनेछ, तब तिमीहरूले महिमाको नओइलाउने मुकुट प्राप्‍त गर्नेछौ।' १ पत्रुस 5:1-4

'तपाईंहरू आफ्‍ना निम्‍ति र आफ्‍नो समस्‍त बगालको निम्‍ति सावधान रहनुहोस्‌। पवित्र आत्‍माले तपाईंहरूलाई बगालका जिम्‍मावाल (episkopos) बनाउनुभएको हुनाले उहाँले आफ्‍नै रगतले किन्नुभएको परमेश्वरका मण्‍डलीको हेरचाह तपाईंहरू गर्नुहोस्‌।' प्रेरित 20:28

'मण्‍डलीको असल रेखदेख गर्ने एल्‍डरहरू दोबर आदरका योग्‍य हुन्‍छन्, विशेष गरी, जसले वचनको प्रचार र शिक्षामा परिश्रम गर्छन्‌। किनभने पवित्रशास्‍त्र भन्‍छ, “दाइँ गर्ने गोरुको मुखमा मोहोलो नलगाउनू,” र “श्रमिकले आफ्‍नो कामको ज्‍याला पाउनुपर्छ।”' १ तिमोथी 5:17-18

Presbuteros तथा episkopos दुवैलाई परमेश्वरको मण्डलीको रेख देख गर्ने जिम्मा दिइएको पाइन्छ। उदाहरणीय जीवन जिएर विश्वासीहरूको आत्मिक जीवनको वास्ता गर्नु एल्डर तथा विसपहरूलाई दिइएको जिम्मेवारी हो।

नयाँ करारको मण्डलीमा एल्डरहरूलाई विशेष प्रकारले दुई प्रकारको जिम्मेवारीहरू दिइएको पाइन्छ । जस्तो पहिलो रेखदेख गर्ने र दोस्रो वचनको प्रचार गर्ने । प्रेस्वेटेरियन चर्चहरूमा यो कार्यविभाजन प्रस्टसँग गरिएको देखिन्छ कि मण्डलीको व्यवस्थापनको अगुवा एल्डरहरूले गर्दछन् भने वचनको सेवाकाइको अगुवाइ पास्टरहरूले गर्दछन्। तर बाइबलीय शब्दमा वचनको सेवाकाई गर्नेहरूलाइ पनि एल्डर नै भनेर चिन्न सकिन्छ। वर्तमान समयमा मण्डलीको अगुवाइ गर्ने पास्टर भन्ने शब्द बाइबलमा विरलै प्रयोग भएको पाइन्छ।

उदाहरणको लागि एफिसी 4:11मा पावलले यहाँ विभिन्न मण्डलीको जिम्मेवारी सहितका वोलावटको कुरा गर्दा पास्टरलाई समेटेका छन् तर त्यहाँ छुट्टै एल्डर र विसपलाई लेखेका छैनन्।

'अनि उहाँका वरदानहरूचाहिँ यी नै थिए, कि कोही प्रेरितहरू, कोही अगमवक्ताहरू, कोही प्रचारकहरू, कोही मण्‍डलीका पास्‍टरहरू र कोही शिक्षकहरू बनून्,' एफिसी 4:11

यसै अर्थमा हामी के दावि गर्न सक्छौं भने नयाँ करारको समय सम्म एल्डर, विसप तथा पास्टरहरूले एकै प्रकारको सेवाहरू गर्ने गर्दथे। त्यहाँ वर्तमान मण्डलीको जस्तै तहगत विभाजन गरेर श्रेणीहरू सृजना गरेको पाइँदैन। एल्डर, विसप तथा पास्टर जे भए पनि उनिहरू सबै परमेश्वरका भेडाका सेवकहरू हुन्। पत्रुस 5:1-4मा लेखिए जस्तै सेवा गर्ने जिम्मेवारी पाएकाहरू हुन्। त्यसैले त्यस सेवाको लागि मण्डलीका सदस्यहरूले उनिहरूको आदर गर्नु पर्दछ, पदको लागि होइन। एल्डर, विसप तथा पास्टरहरूले पनि मानिसहरूलाई सेवा गर्ने कार्यको खोजी गर्नु पर्दछ न कि आफ्नो पदको कारणले मान र इज्जत। त्यसैले येशूले पनि भन्नु भयो कि

'तिमीहरूका बीचमा यस्‍तो हुनेछैन, तर जो तिमीहरूमा ठूलो हुने इच्‍छा गर्दछ, त्‍यो तिमीहरूको सेवक हुनुपर्छ। जो तिमीहरूमध्‍ये पहिलो हुने इच्‍छा गर्दछ, त्‍यो तिमीहरूको कमारो हुनुपर्छ, जसरी मानिसको पुत्र पनि सेवा पाउनलाई होइन तर सेवा गर्न र धेरैको छुटकाराको मोल स्‍वरूप आफ्‍नो प्राण दिन आयो।”' मत्ती 20:26-28

x

मण्डली - हाम्रो आत्मिक यात्राको सहयात्री Church- Sojourner of Our Spiritual Journey

by

 In the Journey of Life, We Need Each Other!

मण्डली - हाम्रो आत्मिक यात्राको सहयात्री 

कलस्सी 2:6 मा पावलले लेखेका छन् कि, यसकारण जसरी ख्रीष्‍टलाई तिमीहरूले ग्रहण गर्‍यौ, त्‍यसरी नै उहाँमा जीवन बिताओ। हामीले विताउने ख्रीष्टियन जीवन एउटा यात्रा हो , कुनै एक अवस्थामा स्थिर रहने बसाई होइन । ख्रीष्टलाई विश्वास गर्ने साथ हामीले आत्मिक यात्रा सुरु गरेका छौं भन्ने जान्नु पर्छ। बाइबल अनुसार हामीले हाम्रो यात्रा परमेश्वरबाटको ज्ञान र बुद्धिमा , प्रेम र ज्योति तथा आज्ञाकारीता र आत्मामा हिँड्नु पर्छ।

तर परमेश्वरले हाम्रो यो यात्रालाई हामी एक्लै पुरा गरोस भन्ने योजना राख्नु भएको भने होइन। हामी जीवनमा विवाहित हौं या अविवाहित परमेश्वरले हामीलाई हिँडाउन खोडनु भएको यात्रा वैवाहिक जीवन होइन । तर हामी मण्डलीको साथमा आत्मिक यात्रा पुरा गर्छौं। परमेश्वरको झुण्डको साथ लागेर आत्मिक यात्रा अघि बढाउनु परमेश्वरको इच्छा र योजना हो।

कति जनाको विचारमा आफ्नो जीवनको यात्रा आफैं अघि बढाउनु पर्छ भन्ने हुन सक्छ । अरुलाई हेरेर जीवनमा अघि बढ्ने होइन तर आफ्नै गतिमा अघि बढ्न पर्छ भन्नेहरु पनि हुन्छन्। जीवनमा एक्लै बढ्ने प्रयास गर्न सकिएला तर मण्डली र प्रभुको जनको साथमा अघि बढनुका धेरै आत्मिक फाइदाहरू छन् । हामीले आत्मिक यात्रमा धेरै फड्को मार्न सक्छौं। त्यसका तिन विशेष कारणहरू छन् ।

1. सुरक्षाको हिसाबले

अँध्यारोमा नचिनेको ठाउँमा तथा लामो यात्रमा एक्लै हिँड्नु केहि डरलाग्दो र अशुरक्षित पनि महशुस गर्न सकिन्छ। यि अवस्थामा हामी अरु सहयात्रीको साथमा छौं भनें हामीलाई शहास आउँछ र हामी बढि निर्धक्क साथ अघि बढ्न सक्छौं। म अरु जस्तो डराउने व्यक्ति होइन म एक्लै अघि बढ्छु भन्ने हामीलाई लाग्ला तर हामीले जान्नु पर्दछ कि प्रभुले हामीलाई डोर्‍याउन खोडनु भएको बाटो आत्मिक यात्रा हो। यस यात्रामा हामीले धेरै अन्धकारको शक्तिको आक्रमण सामना गर्नु पर्ने हुन्छ; धेरै परिक्षा हरु मा पर्न सक्छौं। हामीले अन्धकारको शक्तिले हामीलाई प्रभुबाट टाढा राख्न गरेको प्रयास बाट वच्न तथा जीवनमा हाम्रो विश्वासको जाँच भएको अवस्थामा हामी मण्डलीको साथ, हौसला तथा साथ पायौं भनें विजयी हुन सक्छौं। हाम्रो विरोधी शैतान बलियो शत्रु हो एक्लै जीत्न गाह्रो हुन्छ तर हामी मण्डली एक भएर प्रभुको शक्ति आत्मामा अघि बढ्यौं भनें निश्चय नै विजय हाम्रो हुनेछ। 

2 . सहयोगको हिसाबले

अफ्रिकामा एउटा भनाइ पनि छ, "एक्लै दौड्‌यौं भनें छिटो पुगिएला तर अरुको साथमा दौड्‌यौँ भने टाढा पुग्न सकिन्छ।" आत्मिक यात्र एक दुई दिनको छोटो यात्रा नभई जीवन भरी नै अघि वढिरहनु पर्ने यात्रा हो। यस यात्रामा हामी छिटै थाक्न सक्छौं, सहिबाटो हो या गलत भनेर अल्मलिएको पनि हुन सक्छ । एउटा ख्रिष्टको विश्वासीको नाताले हामीले कुन अवस्थामा कस्तो कदम चाल्नु पर्ने थाहा नहुन सक्छ र हामीले गलत दिशामा हिंडिरहेका पनि हुन सक्छौं। झुटा शिक्षा हरु हाम्रो जीवनको हरेक पाइलामा भेटिन सक्छन् जस्ले हामीलाई सत्यताको बाटोबाट अलग राख्न खोज्छन्। कुन सहि हो भनेर थाहा गर्न हामीलाई मण्डलीले ठूलो सहायता गर्न सक्छ।

3. सत्यताको हिसाबले

एक्लै भन्दा अरुसँग अघि बढेर धेरै सिक्न सकिन्छ। एक्लै हामीले आफ्नो मात्रै अनुभव बटुलेका हुन्छौं भनें अरुको साथमा हिँड्दा हामीले एक अर्कालाई हेरेर पनि धेरै ज्ञान प्राप्त गर्न सक्छौं। हितोपदेश 28:26 ले आफैमा भरोसा राख्‍ने व्‍यक्ति मूर्ख हो, भनेको छ। आत्मिक यात्रामा पनि मैले सबै जानेको छु मलाई अरु चाहिंदैन जस्तो गरेर अघि बढ्नु एक मुर्ख निर्णय हो। किनभने सबै कुरा जानेको र कहिल्यै गल्ति गर्नै नसक्ने मानिस कोहि हुँदैन त्यसैले पनि मण्डलीको साथमा आत्मिक यात्रा अघि बढाउनु एक बुद्धिमानि निर्णय हो ।


त्यसैमा पनि मण्डली एउटा मानिसको जमात मात्र नभएर ख्रिष्ट येशू शिर हुनु भएकाे शरिर हो । त्यसैले सबैको अस्तित्व एक अर्कामा जोडिएको पाइन्छ। कुनै एक विश्वासी आत्मिक रुपमा बढ्नु भनेको पुरै मण्डलीलाई फाइदाको कुरा हो। आत्मिक यात्रा भनेको प्रभुलाई अझ राम्रो सँग जानेर बुझेर उहाँको इच्छा र योजना अनुसार अरुको सेवा गर्नु पनि हो। मण्डलीमा नै यि सबै कुराहरू सम्भव हुन्छन्। हामीले अरुको सेवा पनि प्राप्त गर्दछौं भनें अरुलाई सेवा गर्दै आफ्नो आत्मिक यात्रामा अघि बढ्न पनि सक्छौं ।


एफिसी 4:16 उहाँबाट नै सारा शरीर प्रत्‍येक जोर्नीद्वारा जोडिएको र बाँधिएको भई प्रत्‍येक भागले ठीक-ठीक काम गरी सुगठित हुनेछ र प्रेममा वृद्धि हुँदैजानेछ। 


कलस्सी 2:7 धन्‍यवाद दिनमा प्रशस्‍त हुँदै, तिमीहरूलाई शिक्षा दिएबमोजिम उहाँमा जरा गाडिएका र निर्माण भएका र विश्‍वासमा दह्रिला भएका होओ। वास्तविक विश्राम- बाइबलका पदहरू

by

 वास्तविक विश्रामपरमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको विश्राम हामीले विश्रामको दिन पालना गरेर हप्ताको एक दिन मण्डली जानु मात्र होइन् तर वास्तविक रूपमा नै परमेश्वरबाट शान्ति, आनन्द प्राप्त गर्नु हो। नबुझेको कारण, हामीले परमेश्वरको चरणमा गएर पनि परमेश्वरले दिन चाहनु भएको वास्तविक शान्ति प्राप्त नगरेका हुन सक्छौं। एक दिन हामीले कामबाट विश्राम लिँदा परमेश्वरले हाम्रो शरीरलाई विश्राम दिनुहुन्छ तर त्यो भन्दा बढि प्रभु येशूमा हामीले गरेको विश्वास र भरोसाले हामीलाई हाम्रो जीवनका चिन्ता, दुःख तथा फिक्रीहरूबाट विश्राम दिनुहुन्छ। किन भने ख्रीष्ट येशूमा हामी सबै अनन्तको लागि सुरक्षित राखिएका छौं। तलका बाइबल पदहरूमा परमेश्वरले गर्नु भएको प्रतिज्ञालाई मनन गर्दै हामीले हाम्रो आत्मामा विश्रामको महुस गरेका हौं।

मत्ती 11:28

 “हे सबै थाकेका र बोझले दबिएका हो, मकहाँ आओ, म तिमीहरूलाई विश्राम दिनेछु।

भजनसंग्रह 4:8

शान्‍तिमा म पल्‍टिनेछु र निदाउनेछु, किनकि हे परमप्रभु, तपाईंले मात्र मलाई सुरक्षित राख्‍नुहुन्‍छ।

हिब्रू 4:10-11

किनकि परमेश्‍वरको विश्राममा प्रवेश गर्ने जोसुकैले पनि आफ्‍नो परिश्रमदेखि विश्राम गर्छ, जसरी परमेश्‍वरले आफ्‍नो परिश्रमदेखि विश्राम लिनुभयो। यसकारण हामी त्‍यस विश्राममा प्रवेश गर्नलाई प्रयत्‍न गरौं, र त्‍यस्‍तै किसिमको अनाज्ञाकारिताद्वारा कोही पनि पतित नहोस्‌।

यशैया 26:3

जसको मन तपाईंमा अड़िएको छ, त्‍यसलाई तपाईंले पूरा शान्‍तिमा राख्‍नुहुन्‍छ, किनभने त्‍यसले तपाईंमाथि भरोसा राख्‍छ।

फिलिप्पी 4:6-7

कुनै कुरामा चिन्‍तित नहोओ, तर हरेक कुरामा प्रार्थना र निवेदनद्वारा धन्‍यवादसहित तिमीहरूका बिन्‍ती परमेश्‍वरमा जाहेर होऊन्, र समझले नै भियाउन नसकिने परमेश्‍वरको शान्‍तिले तिमीहरूका हृदय र तिमीहरूका मनलाई येशूमा रक्षा गर्नेछ।

प्रस्‍थान 33:14

अनि परमप्रभुले भन्‍नुभयो, “मेरो उपस्‍थिति तँसँग जानेछ, र म तँलाई विश्राम दिनेछु।” 

यूहन्‍ना 16:33

मैले तिमीहरूलाई यी कुरा यस हेतुले भनेको छु, कि ममा तिमीहरूलाई शान्‍ति होस्‌। संसारमा तिमीहरूलाई सङ्कष्‍ट हुनेछ, तर साहस गर, मैले संसारलाई जितेको छु।”

शिलोआमको तलाउ- पूरातात्विक अनुसन्धानले सुल्झाएको को रहस्य

by

 शिलोआमको तलाउ- पूरातात्विक अनुसन्धानले सुल्झाएको को रहस्ययी कुरा भनेर उहाँले भूइँमा थुक्‍नुभयो, र थूकले माटो मुछेर लेप बनाई त्‍यसका आँखामा लगाइदिनुभयो। अनि उहाँले त्‍यसलाई भन्‍नुभयो, “जाऊ, सिलोआमको (जसको अर्थ हो, पठाइएको) तलाउमा गएर पखाल।” त्‍यसले गएर पखाल्‍यो, र देख्‍ने भएर फर्क्‍यो। (यूहन्‍ना 9:6‭-‬7)

माथिको पदमा येशूले आफ्नो आश्चर्य काम गर्दा सिलोआम नामक तलाउको उल्लेख गर्नु भएको थियो । येशूले गर्नुभएको उक्त कामको स्मरणको लागि पाचौं सताब्दिमा विजान्टिन महारानि एउडिसियाले यरूशलेममा एउटा तलाउ र मण्डली बनाउन लगाइन् जुन येरूशलेम मा इसाईहरुको लागि एक पवित्र तिर्थ स्थलको रुपमा आज पनि चिनिन्छ। तर प्रभुले बताउनु भएको उक्त तलाउ जुन येरूशलेमको दोस्रो मन्दिर रहदाको समयमा नै थियो र त्यसको वास्तविक स्थान भने कसैलाई थाहा थिएन । तर सन् 2004 मा येरूशलेमको पानिको पाइपलाईनको मर्मत गर्ने क्रममा मन्दिर भएको डाँडाको दक्षिण पट्टी खन्ने क्रममा प्राचिन ढुंगाको सिडि फेला पर्‍यो । पुरातत्व अनुसन्धान कर्ता रोनि रिच र एलि शुक्रोन ले उक्त संरचना दोस्रो मन्दिरको समयको भन्ने थाहा गर्नु भयो । त्यसपछि अन्य उत्खनन् सुरुभयो र उहाँहरूले 225 फिट लामो तलाउ फेला पार्नुभयो । यसरी फेला परेको सिलोआमको तलाउ पूरानो दाउदको शहरको राजाको बगैंचा भन्ने स्थान नजिकै पर्दछ । पाँचौं सताब्दीमा यसै तलाउको सम्झनामा बनाइएको चर्चको भवन र तलाउको भग्नावशेष पनि अहिले पता लागेको बास्तविक तलाउको स्थानको उत्तरपूर्व दिशामा नजिकै रहेको छ । 

सिलोआमको तलाउ एक मानव निर्मित तलाउ थियो जहाँ येरूशलेम को पर्खाल बाहिरको मुलको पानि भुमिगत कुलो द्वारा पानि ल्याइन्थ्यो । उक्त पानिको स्रोतको व्यवस्था हिजकिया राजाले गरेका थिए। उक्त तलाउ स्नान गर्न प्रयोग गरिन्थ्यो । त्यसैले नै होला येशूले अन्धोलाई चंगाई पार्न लगाइदिनु भएको हिलो पखाल्न त्यस तलाउमा पठाउनु भयो। यसरी वैज्ञानिक अध्ययन द्वारा बाइबलमा उल्लेखित तर रहस्यमा रहेका ठाउँहरुको बारेमा प्रस्ट हुँदा हाम्रो विश्वासमा अझ बल दिदछ । बाइबल धर्मशास्त्र अन्य साहित्य जस्तै मानिस ले कल्पना गरेर लेखिएको नभई बास्तविकतामा आधारीत भएर पवित्र आत्माको अगुवाईमा तयार भएको पुस्तक हो।कविता -हुनुहुन्थ्यो परमेश्वर वचन आदिमा यूहन्ना १:१–१८ - पा. नगेन्द्र मणि भण्डारी - In the Begining The word was God

by

हुनुहुन्थ्यो परमेश्वर वचन आदिमा 
यूहन्ना १:१–१८ 

- पा. नगेन्द्र मणि भण्डारी


हुनुहुन्थ्यो परमेश्वर वचन आदिमा 

वचन हुनुहुन्थ्यो परमेश्वरको संगमा                           

हुनुहुन्थ्यो परमेश्वर वचन अनि 

हुनुहुन्थ्यो उहां परमेश्वर संग पनि ।।२।।


उहॅा द्वारा बनिए सबै जगतका थोक

बनिएन उहॅा बिना कुनै पनि एक थोक 

अनन्तको जीवनको ज्योति थियो उहॅामा 

मानिसको जीवन थियो त्यो ज्योतिमा ।।४।।


अन्धकारमा चम्कन्छ त्यो जीवनको ज्योति

अन्धकार बिजयी भएको छैन त्यसमाथि

परमेश्वरबाट पठाइएका थिए एक जना 

ति मानिस जसको नाउ थियो युहन्ना ।।६।।


उनीद्वारा सबैले विस्वास गरून् भनेर 

आए ज्योतिको गवाई दिन साक्षी बनेर 

आफैं त त्यो ज्योति थिएनन् उनी 

तर आएथे ज्योतिको गवाई दिन भनि ।।८।।


हरेक मानिसलाई गर्ने सॅाचो ज्ञान प्रदान 

आउॅदैहुनुहुन्थ्यो संसारमा ज्योति जान 

उहॅा संसारमा हुनुहुन्थ्यो बनियो संसार 

उहॅा द्वारा तापनि संसारले चिन्नगर्यो इंकार ।।१०।।


उहॅा आफ्नै मानिसहरूकहॅा रहनुभयो आई

उहॅाका आफ्नैले ग्रहण गरेनन्उहॅा लाई 

तर जतिले उहॅामाथी बिस्वास गरे ग्रहण 

अधिकार दिनुभो हुने परमेश्वरको सन्तान।।१२।।


तिनीहरू होइनन् रगत र इच्छाद्वारा मानिसका 

हुन्छन् तिनीहरू परमेश्वरबाट जन्मिएका 

वचन हाम्रोबिचमा हुनुभयो देहधारी 

सत्यताले पूर्णभै हुनुभयो अनुग्रहकारी ।।१४।।


हामीले उहॅाको देख्यौ जुन थियो महिमा 

पिताबाट आउनुभएको एक मात्र पुत्रमा 

युहन्नाले उच्च सोरले भने दिदै गवाही 

उहॅा हुनुहुन्छ मैले भनेको ब्यक्ति त्यही ।।१५।।


म पछि आउने हुनुहुन्छ म भन्दा उच्च 

उहा हुनुहुन्थ्यो मभन्दाअघिबाटै सर्बोच्च

अनुग्रहको पूर्णताबाट हामीले उहॅाको 

एउटा माथी अर्को अनुग्रह छौ पाएको ।।१६।।


किनभने मोशाद्वारा ब्यवस्था दिइयो 

अनुग्रह र सत्यता चाहिं येशूद्वारा आयो 

परमेश्वरलाई कसैले कहिल्यै छैनदेखेको 

एक मात्र पुत्रले प्रकट गर्नुभएकोछ पिताको ।।१८।।


नेपाली बाइबलको यात्रा: थाहा पाउनुहोस्, कसरी कहिले र को द्वारा तयार भयो? -Story of Nepali Bible:

by

 नेपाली बाइबलको यात्रा: Story of Nepali Bibleजे सुनिएको छ, त्‍यसैबाट विश्‍वास आउँछ र जे सुनिन्‍छ त्‍यो ख्रीष्‍टको प्रचारबाट आउँछ (रोमी 10:17) I

संसार भरी पावलका यि शब्दहरू जीवन्त भएका छन् र आज नेपालमा पनि बाइबल सर्वत्र उपलब्ध छ । डिजिटल प्रविधिले ल्याएको विकासले यति सलिजो बनाइदिएको छ कि हाम्रो हाते फोनमा समेत सजिलै बाइबल प्राप्त भएको छ । अहिले आफुलाई मन परेको पदहरु फेसवुकमा सेअर गर्नु हामी नेपाली विश्वासीको आत्मिकि दिन चर्या भइसकेको छ । तर हामीले विर्सन नहुने कुरा यो छ कि जति सजिलै आज हामीलाई बाइबल उपलब्ध भएको छ यसलाई नेपालीमा अनुवाद गर्ने काम त्यति सजिलो भने थिएन। यस लेखमा छोटकरीमा नेपाली बाइबलको निर्माणको यात्रा चर्चा गर्ने छौं।

नेपाली बाइबलको यात्रालाई हेर्दा नेपाली भाषाको विकाश पनि याद गर्नु पर्ने हुन्छ । नेपाली भाषा पहिलो पटक प्रकाशित भएको नै सन 1820 मा जे. ए. ऐटोन को नेपाली व्याकारणको पुस्तक हो जुन मुख्यतया संस्कृत भाषामा आधार गरेर बनाइएको थियो । त्यसताका नेपाली भाषा बोलि चालिमा प्रयोग भएपनि नेपालमै लेखनका काममा संस्कृत नै बढि योग हुन्थ्यो । त्यसै बेला भारतको सेरामपुर कलेजमा भएका विलियम केरीका सहकर्मिले नेपाली भाषमा नयाँ करारको उल्था गर्न सुरु गरेका थिए । पाल्पा तिर बोलिने नेपाली भाषा अनुसार नयाँ करारको पुस्तक 1827 मा नै तयार भएको थियो । तत्कालिन नेपालको सरकारी वकिल भारत आएको बेला उहाँलाई त्यस पुस्तक देखाउँदा, वकिल ले त्यो पुस्तक नेपालको राजधानिमा बोलिने भाषामा तयार भएको पुस्टि गर्नु भएको कुरा सेररामपूर कलेजमा भएको दस्तावेजले देखाउँछ । तर त्यो पुस्तक नेपालमा या नेपाली विच वितरण भएको जानकारी छैन ।

जब विलियम केरीका सहपाठिले सेररामपुर कलेजमा कार्य गर्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यसै बेला धेरै नेपालीहरु दाजिलिङगमा कामको लागि बसाई सर्ने गरे र कति नेपालीहरु विशेष गरी गंगा प्रसाद प्रधानले प्रभुलाई विश्वास गर्नु भयो । उहाँहरूद्वारा बाइबल नेपालीमा उल्था गर्ने काम अघि बढ्दै गयो। सन् 1852 मा रेभ. स्टार्टले लुकाको सुसमाचार र प्रेरितको पुस्तक प्रकाशित गर्नु भयो जुन 1861 मा पुन प्रकाशित गरियो। 1875 मा स्कटिस मिसनरी माक्फारलेनले गंगा प्रसाद प्रधानको साथमा नेपाली बाइबलको उल्था गर्ने काम द्रुत गतिमा अघि बढाउन लाग्नु भयो। । विभिन्न नया करारका पुस्तकहरु प्रकाशित हुँदै नेपालीहरूको विचमा वितरण हुन लाग्यो । उहाहरुले सुसमाचार प्रचारको साथै नेपालीहरूलाई शिक्षा दिने सेवामा पनि अघि वढि राख्नु भएको थियो । 1887 मा नेपाली व्याकारण , नेपाली अंग्रेजी शब्दकोश पनि प्रकाशन गर्नु भयो । पादरी गंगा प्रसाद प्रधानको कडा मेहनत पछि 1902 मा नयाँ करारको पुरा संस्करण प्रकाशित भयो र 1914 मा बाइबलका पुर्ण संस्करण तयार भयो । 4500 प्रति पुरानो करार को बाइबल प्रकाशित भएको हो।

यसरी नेपाली भाषमा बाइबल प्रकाशन भएर नेपाली विश्वासीहरू विच वितरण हुन सुरु भयो। नयाँ कारारलाई धेरै पटक प्रकाशित भए पनि लामो समय सम्म पुरानो करारको पुन प्रकाशन भएको थिएन। सुसमाचार नेपाल भित्रै प्रवेश गरे पछि मात्रै 1977 मा पुरानो करारलाई सुधार गरेर प्रकाशन मा ल्याइयो । भनिन्छ जव नेपालमा सुसमाचार भित्रीयो सुरुमा धेरै वर्ष सम्म नेपाल भित्र 10 वटा मात्र पुरानोकरार सहितको बाइबलहरु थिए। अहिले हामीले पढ्ने बाइबल धर्मशास्त्र नेपाल बाइबल सोसाइटीले संसोधन गरेर प्रकाशन मा ल्याएको हो । जुन कार्य 1988 मा सुरु भई 1996 मा पुरा भएको हो।

हामी नेपालले सुसमाचार प्राप्त गर्न थालेको मात्रै 70 वर्ष पुग्‍यो तर यहाँ सुसमाचार पुर्‍याउन तयारीको काम जुन बाइबल उल्था देखी सुरुभयो त्यसको इतिहाँस 150 वर्ष भन्दा पुरानो छ । परमेश्वरलाई धन्यवाद होस कि धेरै परमेश्वरको जनलाई प्रयोग गरेर उहाँको अमुल्य वचन हाम्रो हातमा ल्याउनु भएको छ।


परमेश्वरका नाम तथा सम्बोधनहरू (Names of God in the Bible)

by

 परमेश्वरका नामहरू (Names of God)

परमेश्वर मानिस भन्दा उच्च, र उहाँलाई मानिसले जान्ने आधार उहाँकै प्रकाश भएको कारण मानिसले उहाँलाई कुनै नाम दिनु सुहाँउदो होइन तर पनि मानिसले परमेश्वरलाई विभिन्न नामहरूले पुकारा गर्ने गर्दछ। उचित नाम र शीर्षकले परमेश्वरलाई पुकार्नु गलत भने होइन। प्रभु येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई परमेश्वरलाई पुकारा गर्न सिकाउने क्रममा यसरी भन्नु भन्नुभएको छ, तपाईको नाउँ पवित्र गरियोस्, (मत्ती 6.9)।  हाम्रो प्रार्थनामा परमेश्वरलाई पुकार्नु भनेको उहाँको गुणलाई मान्नु र आदर गरेको हो। बाइबल भित्रै परमेश्वरको गुण तथा कामहरूलाई वर्णन गर्ने विभिन्न नाम र शीर्षकहरूले परमेश्वरलाई सम्बोधन गरेको पाउँछौं। कतिपय परमेश्वरलाई गरिएका सम्बोधनहरू मानिसहरूको आफ्नो अनुभव र परमेश्वरसँगको सम्बन्धबाट तयार पारिएका हुन्।  

1.     एलोहिम (Elohim)

एलोहिम हिब्रू शब्द एल (El) बाट आएको एक बहुवचन शब्द हो। जसको पारम्भिक अर्थ बलियो हुनु हो (म सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर हुँ उत्पत्ति 17.1)। नेपाली बाइबलमा यसलाई परमेश्वर भनेर उल्था गरिएको छ र यो नाम बाइबलमा दुई हजार भन्दा बढि पटक प्रयोग भएको छ। यस नामले परमेश्वर अरू मानिस भन्दा, अरूले विश्वास गरेको ईश्वर भन्दा फरक र माथि हुनुहुन्छ भनेर देखाउँछ (तर मिश्रीहरू त मानिसहरू हुन्‌ र परमेश्वर (एलोहिम) होइनन्‌ यशैया 31.3)

होसे 11.9 म मेरो प्रचण्ड रिस प्रयोग गर्नेछैन। म एफ्राइमलाई फेरि सर्वनाश गर्नेछैन। किनकी म परमेश्वर (एलोहिम) हुँ, मानिस होइनँ— तिमीहरूका बीचमा परम पवित्र। म क्रोधमा आउनेछैन। )

2.     एदोनाइ (Adonai)

एदोनाइ भन्ने शब्द प्रारम्भिकरूपमा प्रभु वा मालिक भन्ने एदोन (Adhon)भन्ने शब्दबाट आएको हो। यदोन नामले मालिक र नोकर बीचको सम्बन्धलाई देखाउँछ जसअनुसार परमेश्वर हाम्रो जीवन माथि भएको अधिकार गर्नुहुन्छ भन्ने अर्थ दिँदछ। यो नाम पुरानो नियममा ४४९ पटक प्रयोग भएको छ भने ३१५ पटक अर्को नाम याह्वे सँग जोडिएर सम्बोधन गरिएको छ।  एदोनाइ लाई सबका प्रभु (मालिक) वा सबै भन्दा श्रेष्ठ मालिक भन्ने अर्थमा बुझ्न सकिन्छ।  एदोनाइलाई नेपाली बाइबलमा परमप्रभु भनेर उल्था गरिएको छ।

व्यवस्था 10.17 किनकी परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वर नै ईश्वरहरूका परमेश्वर र प्रभुहरूका परमप्रभु (एदोनाइ), महान्‌ परमेश्वर, शक्तिशाली र भययोग्‍य हुनुहुन्छ। उहाँले कसैको पक्षपात गर्नुहुन्‍न, र उहाँले कहिल्‍यै घूस लिनुहुन्‍न।

यहोशू 3.11 हेर, सारा पृथ्‍वीका परमप्रभु(एदोनाइ)का करारको सन्‍दूक तिमीहरूका अगिअगि यर्दनमा जानेछ

3.     यहोवे (Yehweh)

यहोवे नामले परमेश्वरले आफ्नो प्रजा इज्राएल सँग चिनिनु भएको, अब्राहाम सँग कारार बाँधनुभएको र इस्राएलीहरूलाई मिश्र देखी छुट्कारा दिनुभएको हो। एलोहिम र एदोनाइ अन्य संस्कृतिका मानिसहरूले पनि प्रयोग गरेको पाइन्छ भने, यहोवे इस्राएलीहरूलाई प्रकट गरिएको विशेष नाम हो। हिब्रू भाषाको चारवट अक्षर मिलेर बनेको यस नामलाई नेपाली बाइबलमा परमप्रभु भनेर उल्था गरिएको छ। यहोवे को अर्थ परमेश्वरले मोशाको सामु आफूलाई प्रकट गर्दा बोल्नु भए अनुसार जो हुनुहुन्छभन्ने बुझिन्छ।  पुरानो नियममा यो नाम 6,828 पटक प्रयोग गरिएको छ।

प्रस्थान 3.14 तब परमेश्वरले मोशालाई भन्‍नुभयो, म हुँ जो म हुँ।” (यहोवे) फेरि उहाँले भन्‍नुभयो, इस्राएलीहरूलाई तैंले यसो भन्‍नू, “म हुँ” (यहोवे) भन्‍नेले तिमीहरूकहाँ मलाई पठाउनुभएको हो।

4.     मिश्रित नामहरू


a.       एल सेदाइ- सर्वशक्तिमान् परमेश्वर भनेर उल्था गरिएको छ। यो नाम पहाड भन्ने शब्द सँग सम्बन्धित भएकोले परमेश्वरको बल र शक्तिलाई व्यक्त गर्दछ। (उत्पत्ति 17.1)

b.      एल एलियोन- सर्वोच्च परमेश्वर भनेर उल्था गरिएको छ। यस नामले परमेश्वरको सर्व श्रेष्ठतालाई व्यक्त गर्दछ। (उत्पत्ति 14.18-22)

c.       एल ओलाम- अनन्तका परमेश्वर भनेर उल्था गरिएको छ। यसले परमेश्वरको कहिल्यै परिवर्तन नहुने गुणलाई देखाउँछ। (उत्पत्ति 21.33, यशैया 40.28)

d.      यहोवे जिरे-जुटाउनुहुने परमप्रभु वा परमप्रभुले जुटाउनुहुन्छ (उत्पत्ति 22.14)

e.       यहोवे निशि- परमप्रभु मेरो झन्डा (प्रस्थान 17.15)

f.         यहोवे शालोम- परमप्रभु शान्ति हुनुहुन्छ (न्यायकर्ता 6.24)

g.       यहोवे सब्बाथ- सर्वशक्तिमान् परमप्रभु वा सेनाहरूका परमप्रभु (1शमुएल 1.3)

h.      यहोवे मक्काडेशेम- पवित्र पार्नुहुने परमेश्वर (प्रस्थान 31.13)

i.         यहोवे सिद्केनु- परमप्रभु हाम्रो धार्मिकता (यर्मिया 23.6)


5.     परमेश्वरलाई मानिसले दिएका अन्य शीर्षक र सम्बोधनहरू

 गुण र विशेषतालाई प्रयोग गरेर परमेश्वरलाइ गरिएको सम्वोधन

 सिंह (यशैया 31.4), 

चिल (व्यवस्था 32.11)  

थुमा(यशैया 53.7),  

माउ कुखुरा वा कुखुरी (मत्ती 23.37), 

सुर्य (भजन संग्रह 84.11), 

बिहानको तारा (प्रकाश 22.16) 

ज्योती (भजन संग्रह 27.1), 

उज्यालो (प्रकाश 21.23), 

आगो (हिब्रू 12.29), 

पानीको मूल (36.8-9), 

चट्टान (व्यवस्था 32.4), 

शरण स्थान (भजन संग्रह 119.114), 

धरहरा (हितोपदेश 18.10), 

छायाँ (भजन संग्रह 91.1), 

ढाल (भजन संग्रह 119.114),  

मन्दिर (प्रकाश 21.22) 

सम्बन्धहरूको प्रयोग गरेर परमेश्वरलाई  गरिएको सम्वोधन

परमेश्वर दुलाहा (यशैया 61.10), 

लोग्ने (यशैया 54.5), 

पिता (व्यवस्था 32.6), 

न्यायकर्ता र राजा (यशैया 33.22), 

योद्धा (प्रस्थान 15.3), 

निर्माण गर्ने मानिस (हिब्रू 11.10), 

गोठालो (भजन संग्रह 23.1), 

निको पार्ने वैद्य (प्रस्थान 15.26)

विभिन्न शारीरिक गुणहरूका आधारमा परमेश्वरको सम्बोधन 

 परमेश्वरको मुहार (प्रस्थान 33.20,23, यशैया 63.9, भजन संग्रह 16.11), 

आँखा (भजन संग्रह 11.4, हिब्रू 4.13), 

कान (भजन संग्रह 55.1, यशैया 59.1), 

नाक (व्यवस्था33.10) मुख (व्यवस्था 8.3), 

ठ (अय्युव 11.5), 

जिब्रो (यशैया 30.27) 

हात (प्रस्थान 15.16) 

कुन खेलकुद छ बाइबलमा ? Sports in the Bible

by

 के बाइबलमा खेलकुद छ ?

वर्तमान समयमा खेलकुद मानिसकोलाई अपरिहार्य बनेको छ। खेलकुदको किसिम र तरिका पनि अनगिन्ती छन्। कति खेलकुद समुहमा खेलिन्छन् भने कति समुहमा खेलिन्छन। यस्ता खेलहरूले मानिसलाई स्वस्थ बस्न, सामाजीक रुपमा एकतामा बाँधिन र अनुशासनमा जिउन सिकाउँछ। बाइबलको समयका मानिसहरुले कस्तो खेलकुद खेल्ने र हेर्ने गर्थे होला? ऐतिहासीक अध्ययनमा प्राचिन खेलकुदहरूबारे जान्न सकिए पनि, यो पोस्टमा बाइबलमा खेलकुद बारे के र कसरी उल्लेख गरिएको छ सो केलाउने प्रयास गरिने छ। 

बाइबलमा विशेष गरी यि तिन खेलहरूको बारेमा लेखिएको छ: कुस्ती, बक्सीङ र दौड।

उत्‍पत्ति 32:24

यसरी याकूबचाहिँ एकलै छोड़िए। अनि एक जना व्‍यक्ति उज्‍यालो नहोउञ्‍जेल तिनीसित कुश्‍ती लड़े।

१ कोरिन्थी 9:24

के तिमीहरूलाई थाहा छैन, दौड़मा दगुर्नेहरू सबै दगुर्छन्, तर इनामचाहिँ एउटैले मात्र पाउँछ? तिमीहरू इनाम प्राप्‍त गर्ने किसिमले दौड।

 १ कोरिन्थी 9:26 

 यसकारण लक्ष्य नराखी म दगुर्दिनँ। हावामा मुक्‍का हान्‍नेले जस्‍तै म मुक्‍का हान्‍दिनँ।

वर्तमान खेलहरूमा नियम पुर्वक खेल्नु पर्छ तर कुनै खेलाडीबाट नियम उलंघन भयो भने सोहि अनुसार सजाय र जरिवाना पनि तिर्नु पर्ने हुन्छ, साथै उ अयोग्य ठहरिन सक्छ । बाइबलको समयमा पनि खेल नियम अनुसार नै खेलिन्थ्यो। पुरा समय सम्म नखेलि इनाम प्राप्त हुँदैनथ्यो। 

२ तिमोथी 2:5

प्रतियोगितामा नियमबमोजिम भाग नलिएसम्‍म कुनै खेलाडीले पनि इनाम पाउन सक्‍दैन।

१ कोरिन्थी 9:25 

खेलमा भाग लिने खेलाडी सबै थोकमा आत्‍मसंयमी हुनुपर्छ। तिनीहरू नष्‍ट भएर जाने मुकुट पाउनलाई यसो गर्दछन्, तर हामीचाहिँ अविनाशी मुकुट पाउनलाई यसो गर्दछौं।

हिब्रू 12:1 

यसकारण यतिका साक्षीहरूको ठूलो बादलले हामीलाई घेरिराखेको हुनाले, हरकिसिमका बोझा र हामीलाई सजिलैसित अल्‍झाउने पापलाई पन्‍छाएर हाम्रा सामुन्‍ने राखिदिएको दौड धैर्यसाथ दौडौं।

गलाती 5:7

तिमीहरू राम्रै दौडिरहेका थियौ। कसले तिमीहरूलाई सत्‍यता पालन गर्नमा बाधा दियो?

यस समयमा खेलकुदका ठूला ठूला इनामहरू छन् । ओलम्पिक मेडल , वल्डकप मेडल आदि ठूला इनामको सपना धेरै खेलाडीहरुले गरेको पाइन्छ । बाइबलको समयको खेलकुद पनि मनोरञ्जनको माध्यम मात्र नभएर इनामको लागि पनि थियो।

१ कोरिन्थी 9:25 

खेलमा भाग लिने खेलाडी सबै थोकमा आत्‍मसंयमी हुनुपर्छ। तिनीहरू नष्‍ट भएर जाने मुकुट पाउनलाई यसो गर्दछन्, तर हामीचाहिँ अविनाशी मुकुट पाउनलाई यसो गर्दछौं।

१ कोरिन्थी 9:24

के तिमीहरूलाई थाहा छैन, दौड़मा दगुर्नेहरू सबै दगुर्छन्, तर इनामचाहिँ एउटैले मात्र पाउँछ? तिमीहरू इनाम प्राप्‍त गर्ने किसिमले दौड।

 बाइबलमा कुनै पनि खेलकुदलाई नै महत्व दिएर उल्लेख गरेको नभई खेलहरु द्वारा विश्वासीको आत्मिकी जीवनमा शिक्षा दिइएको छ । हामी सवै आत्मिकि दौड मा छौं , दुष्ट र पाप संग कुस्ति खेल्दै, शैतानले ल्याएको चुनौतिलाई बक्सीङ हान्दै अघि बढ्दै छौं । नियम विचार गर्दै अघि बढौं , धैर्यता का साथ लागि रहौं विचमा नछोडौं परमेश्वर बाट अविनासी इनाम हामीले प्राप्त गर्ने छौं। 


पहिलो नेपाली पास्टर - गंगा प्रसाद प्रधान- The First Nepali Pastor- Ganga Prasad Pradhan

by


 पहिलो नेपाली पास्टर - गंगा प्रसाद प्रधान

नेपालमा सुसमाचारको ढोका खुल्नु अगाडी नै परमेश्वरले नेपाल र नेपालीको लागी मुक्तीको कार्य गरिरहनु भएको थियो। हुन त मल्लकालमा नै क्यापुचिन मिसनरीहरूद्वारा इसाई विश्वासले नेपालमा पाइला टेकिसकेको थियो। तर त्यो सेवाकाइको श्रृङखला शाहवंस को आगमन संगै सधैंको लागी टुगींयो। फेरी नेपालले सुसमाचारको लागी राणाशासन को अन्त्य कुर्नु पऱ्यो । तर त्यो नेपालको कालरात्री हट्नुभन्दा अघि नै परमेश्वरले नेपालीहरूलाई आफ्नो राज्यमा बोलाउने काम गरिरहनु भएको थियो। त्यस्तै काम परमेश्वरले काठमाण्डौ को एक नेवार पुत्रको जीवनमा गर्नुभयो कि उहाँ प्रवासमा छँदा नै प्रभुले बोलाउनु मात्र भएन तर नेपालमा र नेपालीको विचमा परमेश्वरको राज्यको विस्तारको निम्ति पास्टर पनि बनाउनु भयो। उहाँको नाम हो गंगा प्रसाद प्रधान ।

गंगा प्रसाद प्रधानको जन्म काठमाण्डौको ठमेलमा एक किसानको परिवारमा सन् ४ जुलाई १८५१मा भएको हो । तर उहाले पढ्न-लेख्न मौका पाउनुभएको थिएन। त्यस्तैमा नेपालमा दार्जलिङ्ग को चिया बगानमा काम पाइन्छ भन्ने समाचार आएको थियो । त्यसैले गंगा प्रसाद 10 वर्षको हुँदा नै सपरिवर दार्जलिङग जानुभयो। गंगा प्रसादको बुबा र दाईले लेख पढ गर्न जान्नुभएकोले असल काय पाउनु भयो तर गंगा प्रसाद चिया बगानमा मज्दुर हुनुभयो।

त्यसै वखत विदेशी मिशनरी विलियम म्याक्फरलेनले चिया बगानमा काम गर्ने नेपालीहरू को निम्ती स्कुल खोल्नु भयो । गंगा प्रसादकोलागी अध्ययन गर्ने ठूलो दोका खुल्यो । सिक्नमा छिटो भएकोले अन्य विधार्थीलाई पढाउने काम पनि पाउनु भयो। त्यहि उहाले बाइबल पढ्ने मौका पाउनुभयो । घर परिवारको विरोधका विच उहाले आइतबार संगतीमा जाने गर्न थाल्नु भयो। परिवारको विरोधको बिच उहाले येशू माथि विश्वास गर्नुभयो । 24 जनवरी 1875 मा उहाँले पनिको बप्तिस्मा लिनुभयो जुन घटना उहाँ को जीवनमा ठूलो परिवर्तन लिएर आयो ।

उहाँ आफ्नो परिवारबाट तिरस्कृत हुनुभयो र घरभित्र पस्न परिवारको साथ खान बस्न निषेध गरियो । तर परिवारीक विरोधले उहाँलाई परमेश्वरको प्रचारमा लाग्न देखी रोक्न सकेन । राचि बिहारमा बाइबल ट्रेनिङ्ग लिए पछि उहाले नेपाली भाषामा सुसमाचारका प्रचा बनाउन, र बाइबल धर्मशास्त्र लाई नेपालीमा उल्था गर्न लागि पर्नुभयो । त्यतिमात्रै नभएर नेपालीको पाठ्यपुस्तक बनाउन, गोरखा खबर पत्रीका प्रकाशन गर्न पनि गंगा प्रसाद प्रधानले ठूलो भूमिका खेल्नु भयो। उहाँको कार्यले इसाई समाजमा मात्र नभई पुरै नेपाली साहित्यमा ठूलो प्रभाव र अगुवाई लियो। त्यसै समयमा गंगा प्रसाद प्रधानले दार्जलिङ्गको चिया बगानमा भएको नेपालीहरुको बिचमा वचन प्रचारक हुनुभयो। 1892 मा उहाँ दार्जलिङ्ग को प्रमुख वक्ता को रूपमा खडा हुनुभयो। 4 अगष्ट 1901 मा गंगा प्रसाद प्रधान पहिलो नेपाली पास्टरको रूपमा अभिषेक हुनुभयो।

गंगा प्रसाद प्रधान जो नेपालको काठमाण्डौमा जन्मेर परिवारको साथमा कामको खोजी गर्दै दार्जलिङग पुग्नु भयो जँहा परमेश्वरले उहाँलाई पढ्ने लेख्ने मौका दिनुभयो, सुसमाचार प्रदान गर्नु भयो, विश्वासमा बोलाउनु भयो र पास्टर अभिषेक पनि दिलाउनु भयो। उहाँलाई नेपाल र नेपालीको लागी ज्योतीमा डोर्‌याउने आशिसको श्रोत बनाउनु भयो। 


नोटः 

यस लेख Cindy Perry को Bibographical History of the church in Nepal भन्ने पुस्तकलाई आधार बनाएर तयार गरिएको हो।

इसाई संकेत तथा चिन्हहरु भित्रको अर्थ( Christian symbols and Meanings)

by

 इसाई संकेत तथा चिन्हहरु भित्रको अर्थविभिन्न समयमा विभिन्न चिन्ह तथा संकेत प्रयोग गरेर आफ्नो धार्मिक आस्था व्यक्त गरेको पाइन्छ । मुर्ति पूजा सँग दाजेर कति इसाई समुदायले चिन्हको प्रयोग गर्न रुचाउदैनन् भने अरु धेरै इसाई समुदायले चिन्हको प्रयोग गरेर आफ्नो भक्ति र विश्वासी हुनुको गवाहि दर्शाउँछन । यस लेखमा प्रचलित इसाई चिन्हहरू र उक्त चिन्ह सँग जोडिएको महत्वलाई बुझाउने प्रयास गरिएको छ ।


1. क्रुस (Cross):
क्रुस इसाई धर्मको सबै भन्दा प्रचलित चिन्ह हो। यसलाई चर्च भवनको छानामा, विश्वासीको घरको ढोकामा, अर्थात घर भित्र भित्तामा राखेको पाइन्छ भने कतिले क्रुसको गहना बनाएर लगाउने पनि गर्दछन् । प्राय मण्डली तथा इसाई संघ संस्था को छापमा कुनै न कुनै रूपमा क्रुसको प्रयोग भएको पाइन्छ । क्रुसले येशूको मृत्यु र पुनरुत्थानको संकेत गर्ने भएकोले इसाइहरूले यसको अत्यधिक प्रयोग गर्ने गर्दछन् । क्याथोलिकहरुले येशू सहितको क्रुसको प्रयोग वढि गर्दछन भने प्रोटेस्टान्टहरुले धेरै खाली क्रुसलाई मात्र प्रयोग गरेको पाइन्छ ।
2. ख्रिस्टियन माछा या इच्थस (Christian fish or lchthus):
ख्रिस्चियन माछा दुइवटा धर्काले रेखांकन गरिएको माछाको चिन्ह हो । Ichthus ग्रिक भाषामा माछा भनेर जनाउँछ । सुसमाचार को पुस्तकमा येशूले माछालाई प्रयोग गरेर धेरै शिक्षा दिनु भएको र माछा सम्बन्धि आश्चर्य कर्महरु गर्नु भएको पाइन्छ । चिन्हको रुपमा माछाको प्रयोग प्राचिनको मण्डलीमा ठुलो सतावट भएको समयमा एक अर्कालाई आफू विश्वासी भएको जनाउ माछा को चिन्ह कोरेर दिन थालियो थालियो । कसैले भुइँमा वा भित्तामा दुई धर्कोले माछाको रेखांकन गऱ्यो भने उ विश्वासी हो भनेर अन्य विश्वासीले चिन्दथे भने अविश्वासीलाई उक्त कुरा थाहा हुँदैनथ्यो । त्यस समय यता सधैं इसाई साहित्यहरूमा माछाको चिन्ह प्रयोग भएको पाइन्छ ।

3. ढुकुर (Dove):
इसाई विश्वासमा एक महत्वपूर्ण चिन्ह मध्ये को हो ढुकुर चरा । यसले यर्दन नदिमा बप्तिस्मा लिए पछि पवित्र आत्मा येशू माथि ओर्लिनु भएको सम्झना गराउँछ । कति इसाई विश्वासीले ढुकुरलाई शान्तिको प्रतिक भनेर पनि मान्दछन् । नोहाको बेलाका घटनाको कारण ढुकुरलाई शान्तिको प्रतिक मान्न थालिएको हो। किनभने ढुकुरले ओलिभ को पात लिएर फर्किएको थियो । येशू स्वयंले पनि ढुकुरलाई निर्दोषताको प्रतिक को रुपमा लिनु भएको थियो ।4. अल्फा ओमेगा (Alpha- Omega):
नेपाली भाषामा 'क' र 'ज्ञ' भने जस्तै 'अल्फा' ग्रिक भाषामा पहिलो वर्ण हो भनें 'ओमेगा' अन्तिम र यसले सुरु र अन्त्य दुवै जनाउँछ । अल्फा ओमेगा भनेर हामीले परमेश्वरलाई सम्झन्छौं जो सवैकुराका सुरुवात र अन्त्य दुवै हुनुहुन्छ । प्रकाशको पुस्तकमा परमेश्वरले आफैंलाई अल्फा ओमेगा भन्नु भएको छ कि उहाँ भन्दा अघि कोहि थिएन भने उहाँको पछि पनि कोहि हुनुहुने छैन । सुरुका चर्चहरूमा भित्ता झ्याल अदिमा चित्रकोर्दा होस या मण्डली भवनमा श्रृंगारको बुट्टा भर्दा अल्फा ओमेगा अध्याधिक प्रयो भएको पाइन्छ । वर्तमान समय सम्म विभिन्न इसाई साहित्य तथा प्रकाशन अनि इसाई धर्म संग सम्बन्धित भवन तथा संस्थाहरूमा अल्फा ओमेगा चिन्ह प्रयोग भएको पाउँछौं ।

5. खि - रो (Chi - Rho):
अल्फा ओमेगा जस्तै चिन्हको रूपमा प्रयोग गरिने ग्रीक अल्फावेटको जोडी हो खि रो । ग्रिक भाषामा ख्रिष्ट लेख्द प्रयोग हुने यि वर्णहरू धेरै मण्डलीको छापमा प्रयोग भएको पाइन्छ । यसको प्रयोग पहिलो पटक रोमी सम्राट कन्स्टानटिन ले गरेको विश्वास छ । सम्राट कन्स्टान्टीन ले दर्शनमा खिरो अंकित झण्डा बोकेर युद्ध गर्न जादा विजयी भएको देखेका थिए त्यसैले उनी प्रनि प्रभुको विश्वासी हुन पुगे । उनको पालाको सिक्काहरुमा यि चिन्हहरू देखिन्छन् ।6. लंगूर ( Anchor)
अर्थोडक्स चर्चहरुमा अत्याधिक प्रयोग हुने यि पानि जहाज अड्याउने लंगुरले परमेश्वरमा विश्वासीले राखेको भरोसा र निश्चयता दर्शाउछ भने परमेश्वरले हामीलाई सधैं जोगाउनु हुन्छ भन्ने आसा पनि रहन्छ । यसको आकार क्रुस संग मिल्दो जुल्दो भएको ले यो धेरै प्रचलित हुन पुगेको हो। अर्थोडक्स चर्चका विसपहरुको पहिरनमा विशेष यस चिन्ह राखिएको देखिन्छ ।

7. ज्वाला (flame)
ज्वालाले परमेश्वरको उपस्थिति लाई जनाउँछ जसको कारण धेरै मण्डलीले आराधना स्थलमा मैन बत्ती तथा पानस बाल्ने गर्दछन । हामी विश्वासीलाइ ज्वालाले येशू संसारको ज्योती हुनुहुन्छ भनेर सिकाउँछ त्यस्तै विश्वासीहरूमा पवित्र आत्मा आउनु भएको पनि सम्झना गराउँछ ।


8. त्रिकोण (Triangle)
इसाइ विश्वासको सबै महत्वपूर्ण विश्वास त्रीएक परमेश्वर माथिको परमेश्वर हुनुहुन्छ । जस अनुसार पिता, पुत्र तथा प्रभु येशू ख्रीष्ट सबै समानरूपमा परमेश्वर हुनुहुन्छ तर उहाँहरू सबै फरक फरक व्यक्तित्व भए पनि एक मात्र परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यसैले यस त्रीनवटा अस्तित्व भएको एक मात्र परमेश्वरलाइ व्यक्त गर्न मण्डलीहरूले विभिन्न संकेत तथा चिन्ह प्रयोग गरेको पाउँछाैं । सबै भन्दा बढि त्रीकोणलाइ प्रयोग गरिन्छ। र यस त्रिकोणलाइ पनि कलात्मक तथा रचनात्मक तरिकाले विभिन्न रूपमा प्रयोग गरेको पाउँछाैं ।

मण्डलीको इतिहासमा मण्डलीहरुले यस्ता चिन्हहरू विभिन्न महत्व दर्शाउन अनेक रूपमा प्रयोग भएको पाइन्छ । यि चिन्ह तथा संकेतहरु आफैमा महत्वपूर्ण होइनन् ति चिन्हहरुलाई परमेश्वरको सत्यताको प्रतिकको रूपमा सम्झनाको लागी तथा शिक्षाको लागि हामीले प्रयोग गर्न सक्छौं । ति चिन्ह पछाडीको सत्यतालाई विर्सेर चिन्हलाई मात्र महत्व दियौं भनें हामीले गरेका चिन्हको प्रयोग मूर्तिपुजा जस्तो हुन आउँछ । हामीले यि चिन्हहरू प्रयोग गरी परमेश्वरको सत्यतालाई बढवा दिने सेवाकाईमा अघि बढौं ।

नेपालको पहिलो मण्डली - रामघाट चर्च - स्थापना कहिले कहाँ र कसरी भयो ? The First Church of Nepal

by

 रामघाट चर्चको स्थापना कहिले कहाँ र कसरी भयो ?

Photo taken from book Biographical History of Church in Nepal

अहिले नेपालका प्राय प्रत्येक जिल्ला, नगरपालिका, तथा गा. वि.स. मा मण्डलीहरू भेटिन्छन् । परमेश्वरलाई धन्यवाद दिउँकी ति हामी धेरै नेपालीलाई प्रभुले आफ्नो राज्यमा बोलाउनु भएको छ । तर ७० वर्ष अघि नेपालमा इसाईको उपस्थिती लगभग सुन्य थियो। नेपालमा इसाई उपस्थितीको पहिलो खुट्किलो बनेको हो रामघाट मण्डली, पोखरा । रामघाट चर्च को स्थापना सन् १९५२ भएको हो जब कि १९६० को नेपालको जनगणनामा समेत इसाईको संख्या सुन्य देखाइएको छ । यस लेखमा हामीले रामघाट चर्चको स्थापना कसरी भयो भनि हेर्नेछौं ।

नेपालको पहिलो मण्डलीको स्थापना को जगनेपालको सिमाना भन्दा बाहिरबाट सुरु भएको हो। नेपाल भित्र पस्ने ढोका नखुलेको भएपनि १०० वर्षसम्म नेपालको सिमानामा रहेका भारतीय शहर हरुमा नेपालीहरूलाई सुसमाचार सुनाउने कार्यहरु भइरहेको थियो। तत्काल भारतमा रहेका नेपाली भाषिहरू जस्तै दार्जलिङ्ग , सिलोङ्ग आदि ठाँउका नेपालीहरुले प्रभुलाई पाएका थिए। नेपालबाट कामको सिलसिलामा या उपचारको लागि भारतिय शहर पुगेका कति नेपालीहरुले पनि प्रभुलाई पाएका थिए। सन् १९४३ मा डा. लिली ओ हान्लन र उहाँका सहकर्मिहरुले भारतमा नेपाल इभान्जलिस्टिक व्याण्ड नामक संस्था दर्ता गर्नु भयो र रक्सौल तथा शिलोङ्ग मा नेपाली विच सेवाकाई सुरुगर्नु भयो। 

१प्‍९०मा दार्जलिङ्गको विश्वासी परिवारमा जन्मनु भएका डेभिड मुखिया पनि रक्सौल मै सेवाकाई गरिरहनु भएको थियो। उहाको हुनेवाला श्रीमती प्रेमी गुरुङ संग पनि रक्सौलमै सेवाकाइको क्रममा भेट भयो र पछि उहाँहरुको विवाह भयो। १९४१मा डेभिड र प्रेमी मुखिया पनि नेपाल इभान्जलिस्टिक व्याण्डमा जोइन हुनुभयो। कलकत्ताको एक सेवामा १९४३मा डेभिड मुखिया पास्टर अभिषेख हुनुभयो । यसरी नेपालको पहिलो मण्डलीको पास्टर नेपाल बाहिर परमेश्वरले तयार गरिरहनु भएको थियो।

नेपालमा प्रजातन्त्र आएपछि नेपालमा रहेका तत्कालिन ब्रिटिस राजदुतले नेपाल सरकार संग गरेको अनुरोधका कारण नेपाल इभान्जलिस्टिक व्याण्डले पोखरामा हस्पिटल खोल्ने अनुमति पायो । १९५२ मा नेपाल इभान्जलिस्टिक व्याण्डका सदस्यहरू भैरहवा सिमानाबाट नेपाल छिरे र दुइ महिना पछि डेभिड र प्रेमी पनि नेपालमा आउनु भयो । 

नेपाल इभान्जलिस्टिक व्याण्डका सदस्यहरु त्यसका अरु नेपाली कर्मचारीहरूको समुह लाई लिएर नेपालको पहिलो मण्डली को स्थापना भयो। सुरुमा बाँसको झ्याङग मुनि संगती गरिन्थ्यो । १९५२ नोभेम्बर मा नेपाल इभान्जलिस्टिक व्याण्डले बुद्धि सागर र पुतली गौतमबाट केहि जग्गा लिए। १९५५ मा खरको छाना भएको बाँसले बारेको चर्च भवनको निर्माण गरियो । दाउद मशिह, फिलिप गुरुङ्ग, बुद्धि सागर र पुतली गौतम उक्त मण्डलीका सुरुका नेपाली सदस्यहरू थिए। डेभिड मुखिया उक्त मण्डलीको मुख्य (senior) पास्टरको रूपमा आठ वर्ष सेवाकाई गर्नुभयो। मण्डलीले ठूलो वृद्धि हासिल गरिरहेको थियो। १९६० मा नजीकैको गाउँमा छोरी मण्डली पनि स्थापना भयो ।

Photo taken from book Biographical History of Church in Nepal

१९६१ मा द डेभिड र प्रेमी लाई देश छाड्ने आदेश आयो किनभने उहाहरुलाई तानसेनमा बप्तिस्मा दिएको अभियोग थियो । गह्रौं हृदय लिएर उहाँहरु सिमापारी जानुभयो र प्‍ वर्ष पछि फेरी पोखरा फर्किनु भयो र सोहि मण्डलीको पास्टर को रुपमा सेवा गर्नुभयो। नेपालमा मण्डली स्थापनाको काम यसरी संघर्ष र प्रभुको अनुग्रहमा अघि बढेको थियो।


नोटः

यो लेख निम्न श्रोत प्रयोग गरेर तयार गरिएको हो :

1. Cindy Perry, A Biographical History of Nepal, (Kathmandu: Nepal church history project, 1989)

2. Jonathan Lindell, Nepal and the Gospel of God, (Kathmandu: Pilgrims Book House, 1997)

3. Rajendra K. Rongong, Early Churches in Nepal: An Indigenous Christian Movement Till 1990, (Kathmandu: Ekta Books, 2012)

तथ्य- विश्वासको सार के हो र यसको सुरुवात कहाबाट भयो ?

by

 

हामीले पढने विश्वासको सार के हो र यसको सुरुवात कहाबाट भयो ?

मैले जाने अनुसार नेपालका सबै जसो आराधना संगतीहरु विश्वासको सार पाठ गरेर सुरु गरिन्छ ।
मलाई याद छ मैले बप्तिस्मा लिनु अघि हाम्रो मण्डलीको पास्टर ले विश्वासको सार र प्रभुको प्रार्थना कण्ठ गर्न लगाउनु भएको थियो । हामीलाई थाहा छ प्रभुको प्रार्थना येशू प्रभु आफैले सिकाउनु भयो र बाइबलमा यो समावेस छ । तर विश्वासको सार त्यहि रुपमा बाइबल भित्र पाउन गाह्रो छ । विश्वास को सार को अंग्रेजीमा एपोस्टलस क्रिड भनिन्छ जस्को अर्थ प्रेरितहरूको विश्वासको सार हो। यसलाई पक्कै पनि येशूका चेलाहरुले नै दिए होलान भन्ने हामीलाई लाग्ला तर विश्वासको सारको प्रयोग येशू पिताकहाँ प्रस्थान गर्नुभएको २०० वर्ष पछि मात्र तयार भएको रहेछ । तल दिइएका विश्वासको सार सम्बन्धित तथ्यहरु लाई हेरेर यसको महत्व र प्रयोगलाई अझ राम्रो संग बुझ्ने छौं । विभिन्न झुठो शिक्षाको विगविगी भएको वर्तमान अवस्थामा विश्वसको सारको महत्व हाम्रा विश्वासीहरु लाई सिकाएर विश्वासमा दह्रो बनाउने प्रयत्न गरौं ।

1. वर्तमान विश्वासको सार दोस्रो सताब्दी को सुरुतिर रोमको मण्डलीमा वप्तिस्मा दिने बेला व्यक्त गरीने विश्वासको सारांश बाट विकसित भएको हो। यस्तै इसाई शिक्षाका हरफहरू बप्तिस्मा लिनु अघि पाठ गर्न लगाइन्थ्यो ।
2. लिखित रूपमा विश्वासको सारको विकाश येशू सारिरीक रुपमा आउनु भएको इन्कार गर्ने नस्टिक झुठो शिक्षालाई गलत सावित गर्न तयार गरिएको हो। नस्टिकहरूले संसार दुष्टताले भरिएको कारण प्रभुयेशू परमेश्वर यसमा सहभागि हुन सक्नुहुन्न भन्ने शिक्षा दिन्थे तर विश्वासको सारले येशू सारिरिक रुपमै संसारमा कन्य मरियमको कोखबाट जन्म लिनुभयो भनेर सिकाउँछ ।
3. विश्वासको सारले त्रीएक परमेश्वरलाई चिनाउँदछ । तर हामीले यो जान्नुर्पछ की त्रिएक परमेश्वरको शिक्षा पूर्ण रुपले व्याख्या भएको चौंथो सताब्दीमा मात्र हो। त्रिएक भन्ने शब्द प्रयोग नभए पनि पिता पुत्र र पवित्र आत्मा सवै परमेश्वर हुनुहुन्छ र एक मात्र परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर सुरु देखीनै विश्वास गरीएको देखीन्छ ।
4. येशू "आत्यलोकमा उत्रनु भयो " भन्ने खण्ड चौंथो सताब्दीको अन्त्यतिर थपिएको हो। सुरुका ग्रिक तथा रोम मा भएक मण्डलीहरुले यसलाई राखेका थिएनन् । तर येशू आफ्नो मृत्यु पछि पुनरुत्थानको दिन सम्म आत्मलोकमा गएर सुसमाचार सुनाउनुभयो भनेर मण्डलीले पहिल्यै देखि नै विश्वास गरेको पाउँछौं (1 पत्रुस 3:19)।
5. वर्तमान समयमा विभिन्न इसाई सम्प्रदायहरुले विभिन्न रुपमा विश्वासको सार प्रयोग गरेको पाइन्छ । क्याथोलिक क्रिस्चियन हरुको लागी यो एक प्रकार को प्रार्थना हो । त्यस्तै मेथोडिस्ट एङ्गलिकन हरुले बप्तिस्माको बेला प्रस्नोत्तर को रुपमा प्रयोग पनि गर्दछन् ।

~विश्वासको सार को बाइबलिय आधार~

म विश्वास गर्दछु -
एक ईश्वर सर्वशक्तिमान् पिता (यशैया 44.6, 45.5)स्वर्ग र पृथ्वी सृजने माथि। (उत्पत्ति 1.1, यूहन्ना 1.1-3) 
अनि उहाँको एक्ले पुत्र हाम्रा प्रभुयेशू ख्रीष्ट माथि। (लूका 2.11, यूहन्ना 3.16, 20.28)
उहाँ पवित्र आत्माको शक्तिले देहधारी हुनुभयो। (लूका 1.35,)
कन्या मरियम देखी जन्मनुभयो। (लूका 1.27)
पन्तियस पिलातसको अधिकारमा दुःख भोग्नुभयो। (लूका 23.23-25)
क्रुसमा टाँगिनुभयो मारिनुभयो अनि गाडिनुभयो। (यूहन्ना 19.20, 1कोरिन्थी 15.3-4)
आत्मालोकमा उत्रनुभयो  (1 पत्रुस 3.18) तेस्रो दिनमा मरेकाहरुबाट बिउँतनुभयो । (1कोरिन्थी 15.4)
स्वर्गमा चढिजानुभयो सर्वशक्तिमान् ईश्वर पिताको दाहिने हात पट्टी बस्नु भएको छ । (मर्कूश 16.19)
जहाँ देखी उहाँ जिउँदो र मरेकाहरुको न्याय गर्नलाई आउनुहुनेछ । (2 तिमोथी 4.1)
म विश्वास गर्दछु पवित्र आत्मा माथि, (यूहन्ना 15.26)पवित्र विश्व मण्डली माथि, (गलाती 3.26-29)
पवित्रहरुको संगती माथि, (प्रकाश 19.14) पाप मोचन माथि, (लूका 7.48) शरीरको पुनरुत्थान माथि (1 थेसलोनिकी 4.16) र अजम्मरी जीवन माथि। (यूहन्ना 20.28) आमिन्। 

Billy Graham: विल्ली ग्राहम आत्मिक उचाइमा रहनुभएको एक व्यक्तित्व

by

Billy Graham: विल्ली ग्राहम आत्मिक उचाइमा रहनुभएको एक व्यक्तित्व

विल्ली ग्राहम र उहाँको श्रीमती रुथ ग्राहम (1982)
This photo is linked from: memorial.billygraham.org

कतै पुस्तकमा पढेर होस या पास्टरले वचनमा उदाहरणमा ल्याएर, या कुनै इसाई पत्रपत्रिकामा हेरेर कुनै न कुनै तरिकारले हामी नेपाली विश्वासीहरुले विल्ली ग्राहमको नाम सुनेको छौं। विल्ली ग्राहम २० सौं सताब्धीको सबै भन्दा प्रभावकारी इसाई अगुवाको रुपमा चिनिनु हुन्छ । 2018 फेब्रुअरी 21 मा उहाँ प्रभुकहाँ जानु भए पछि हामी प्रतक्ष रुपमा उहांबाट सुन्ने र आसिस पाउने मौकाबाट त बञ्चित छौं । तर उहाँको जीवन, सेवाकाई र शिक्षाले दिनु भएको योगदान र त्यसको फल इसाई जगतमा सताब्दिऔ सम्म रहिरहनेछ । यसलेखमा छोटकरीमा विल्ली ग्राहमको जीवन को वारेमा हेर्नेछौं ताकि हामीले पनि आफ्नो जीवनको लागि उत्साह र उर्जा प्राप्त गर्न सकेका हौं।

विल्ली ग्राहमको जन्म नोभेम्वर ७, १९१प्‍ मा सारलोट शहर नजिकै अनक बाबा विलियम फ्रयङकलीन ग्राहम र आमा मरो कफि ग्राहम को चार सन्तान मध्ये जेठो छोराको रुपमा जन्मनु भयो। उनको परिवार इसाई भएता पनि सानो छदाँ आत्मिकी रूपमा त्यति जल्दो बल्दो हुनुहुन्थेन । उहाँ १६ वर्षको भएपछि मात्र एउटा जागृति सभा पछि प्रभुलाई जीवन निम्त्याउने निर्णय गर्नुभयो । त्यसपछि उहाँमा मुक्तिको निश्चयता यति ठुलो वढ्यो कि उहाले घर फर्कने बेला आफ्नो मित्रलाई भन्नु भयो, " मैले मुक्ति पाइसकें अव मैले मान्छे मारें भने पनि प्रभुले मलाई छोड्नु हुन्न।" विल्ली ग्राहमले एक कटरवादी ववजोन्स कलेज जोइन गर्नुभयो र पछि फ्लोरीडा बाइबल कलेज अध्ययन गर्नुभयो । र पछि प्रतिष्ठित विटन कलेज पनि जानुभयो जहाँ उहा को जीवन साथी रूथ वेल संग भेट भयो। त्यति नै वेला एक रात इभिनिङ्ग वाक गरीरहेको अवस्थामा परमेश्वरले विल्ली ग्राहमलाई सेवाकाई को बोलावट दिनुभयो ।

१९४३ मा आफ्नो विवाह पश्च्यात विल्ली ग्राहमले सिकागो शहरको एउटा व्याप्तिष्ट मण्डलीमा पास्टर को रुपमा सेवाकाई सुरु गर्नुभयो। त्यहि वर्ष विल्ली ग्राहमले सिकागो रेडियो कार्यक्रमबाट वचन प्रसारण सुरु गर्नुभयो। उहाँको प्रचार र प्रचार शैलिल धेरै मानिसहरु आशिसित भए। १९४० दसक को विच तिर विल्ली ग्राहम जवानहरूको जागृति कार्यक्रमहरुमा प्रमुख वक्ता हुनु भयो । तत्कालीन समाचार पत्रहरूले विल्ली ग्राहम को कायक्रमको विज्ञापन गर्नुका साथै उहाँको वचनलाई मुख्य समाचारको रुपमा राख्न थाले जसको कारण उहाँका ख्याती ले निकै ठुलो उचाई प्राप्त गऱ्यो ।

१९५७ देखी विल्ली ग्राहमले Crusade for Christ भन्ने ऱ्यालीहरु आयोजना गर्नु भयो । त्यस्तै १६ हप्ता सम्म न्यू-योर्कमा चलेको एउट ऱ्यालीमा २० लाख मानिसहरु सहभागी भएका थिए। उहाँका यस्ता आत्मक आमसभा रुपका न ऱ्याली हरु अमेरीका मा मात्र सिमित नभई अन्तराष्ट्रिय रुपमा सुरु भए । लण्डन, वेष्ट जर्मनी, जस्ता ठाँउमा उहाले बाँडेको वचन यूरोपका धेरै देशहरूमा लाइभ प्रसारण भए । विल्ली ग्राहमले 185 देश तथा भुभागमा ४१७ वटा ऱ्याली गर्नु भयो । अमेरीका यूरोप लगाएत ब्राजिल, जपान, कोरिया भारत देशहरूमा पनि वचनको सेवाकाई गर्नुभयो र लाखौं मानिसलाई प्रभुमा डोऱ्याउनु भयो।

१९७३ मा कोरियामा भएको विल्ली ग्राहमको ऱ्याली
This photo is linked from: memorial.billygraham.org

विल्ली ग्राहमको प्रभाव यति ठुलो थियो कि राजनितिक रुपमा पनि उहालाई साथ लान प्रयास भयो । धेरै अमेरीकी राष्ट्रपति हरुले प्राथना कोलागी सल्लाह सुझाव को लागी विल्ली ग्राहमको साथ लिन्थे । उहाँले आफ्नो जीवन कालमा ३० वटा पुस्तक हरु लेख्नु भएको छ । विल्ली ग्राहमले आफ्नो वायो ग्राफीमा लेख्नु भएको छ कि जव उहाँ स्वर्ग जानु हुन्छ उहाले परमेश्वर संग सोध्नु हुनेछ कि, "परमेश्वर, तपाईले मलाई किन छान्नु भयो ?"

विल्ली ग्राहमको विरोध गर्ने हरु पनि नभएका होइनन् तर उहाले कसैको वास्ता नगरी आफ्नो बोलावट अनुसार सँधै अघि वढ्नु भयो । वास्तवमा भन्ने हो भने परमेश्वरले अघि बढाउनु भयो । उहाँको जीवन, सेवाकाई लाई हामीले अनुसरण गरौं भनेर परमेश्वरले एक नयाँ उचाई मा पुऱ्याउनु भएको छ ।


नोटः यस लेखलाई https://memorial.billygraham.org/ तथा  New York Times माFeb. 21, 2018 मा प्रकासित Billy Graham, 99, Dies; Pastor Filled Stadiums and Counseled Presidents मा आधारीत बनाएर लेखिएको हो।

Top Ad 728x90